2009-cu il iyunun  26-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə
1 fevral 1999-cu il tarixli, 618-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

I bölmə. Ümumi normalar

II bölmə. Kollektiv müqavilə və saziş

III bölmə. Əmək müqaviləsi

IV bölmə. İş vaxtı

V bölmə. İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları

VI bölmə. Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları

VII bölmə. Əmək və icra intizamı

VIII bölmə. İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti

IX bölmə. Əməyin mühafizəsi

X bölmə. Qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin və aqrar sahədə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri

XII bölmə. İşçilərin sosial sığortası

XI bölmə. Əmək mübahisələri

XIII bölmə. Yekun normaları